insights

5 noodzakelijke skills voor sustainability managers

#nieuws en trends  •  26/10/2022  •  Marije Jennes & Katelijne Norga

De job van de sustainability manager is vandaag complexer dan ooit: een koolstofarme strategie uitstippelen, targets, KPI’s en actieplannen opstellen, het duurzaamheidsverslag opmaken, je collega's engageren, over je inspanningen en prestaties communiceren ... Om dat alles tot een goed einde te brengen, moet je over uiteenlopende skills beschikken.

De job van sustainability manager zit in de lift. Getuige daarvan is het groeiende aantal vacatures van bedrijven die op zoek zijn naar een witte raaf om alle processen rond duurzaamheid in goede banen te leiden. Een academische opleiding om duurzaamheidsmanager te worden, bestaat in België vooralsnog niet. De job wordt op de werkvloer vormgegeven en is momenteel aan heel wat nieuwe evoluties onderhevig.

 

Zo legt Europa het bedrijfsleven straks allerlei nieuwe verplichtingen op rond duurzaam ondernemen. Je duurzaamheidsrapport moet niet alleen terugblikken, maar je moet ook met duidelijke en haalbare roadmaps, targets en KPI’s voor de dag komen.

 

Rapportering is dus veel meer dan tijdig je jaarlijkse rapport klaar hebben. Het vergt een fundamentele aanpak:

 • Houden de targets in je strategie gelijke tred met de steeds scherpere ambities en vereisten die wetgeving en stakeholders vragen?
 • Hoe teken je de juiste actieplannen uit om je targets te halen?
 • Hoe blijf je bij met de pijlsnelle ontwikkelingen in het domein van duurzaamheid?
 • Met welke KPI’s meet je de voortgang?
 • Hoe leid je je team op?
 • En hoe motiveer je iedereen in je organisatie om de actieplannen mee uit te voeren?
Centrale spil

Ook thematisch gezien is het domein van duurzaamheid verbreed. Waar een milieu- of duurzaamheidsmanager er vroeger vooral over moest waken dat er niet buiten de lijntjes van de milieuwetgeving gekleurd werd, moet je nu dus een veel ruimere blik hebben. Zo voert de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) een set van (draft) rapporteringsstandaarden in die bepalen hoe je over welke topics moet rapporteren. De thema’s gaan van klimaat, biodiversiteit, water en mariene ecosystemen over veiligheid en gezondheid van werknemers en mensen in de waardeketen tot bestuurlijk beleid, met thema’s als anticorruptie, fraude, mensenrechten in de supply chain …

 

Dat alles zorgt ervoor dat je als sustainability manager niet langer louter een gepassioneerde expert mag zijn, maar dat jouw rol er eerder een wordt van centrale spil in de organisatie. Je moet niet alleen over de juiste kennis beschikken en erin slagen om de snelle evoluties bij te blijven. Als sustainability manager moet je ook connecteren met zowat alle afdelingen binnen de organisatie: operations, hr, finance, aankoop, R&D, communicatie, marketing …

5 noodzakelijke skills

De nieuwe sustainability manager heeft een heel palet aan skills nodig om al zijn of haar interne en externe stakeholders te bedienen. Deze vaardigheden vinden wij alvast essentieel om je rol met verve te vervullen:

 

1. Leiderschap

 

Sustainability manager ben je met hart en ziel. Je bent doordrongen van het hogere doel (purpose) dat je met je organisatie wilt bereiken en wilt niets liever dan zoveel mogelijk positieve impact hebben op de wereld om ons heen. Om dat te bereiken, moet je groepen mensen overtuigen om samen te werken aan een gezamenlijke ambitie of plan, activiteiten van verschillende mensen coördineren en hun persoonlijk engagement samenbrengen tot collectief succes. Als sustainability manager zal je ook heel wat leiderschapsskills nodig hebben om je teams op te leiden, te coördineren en te motiveren.

 

2. Communicatieve vaardigheden

 

Sustainability manager zijn, het is een echte ‘people’ job. Meetings, interviews, workshops …: aan contact met collega’s zal het je niet ontbreken. Communicatieve skills zijn daarbij mooi meegenomen. Ook om alle neuzen in het bedrijf in dezelfde richting te krijgen en je collega’s te enthousiasmeren en motiveren om de verschillende duurzaamheidsprogramma’s mee uit te voeren.  

 

Je zal tig keer het belang van de koolstofeconomie en duurzame transitie moeten uitleggen en het duurzame narratief van je bedrijf moeten communiceren naar je collega’s. Jouw ultieme missie is om van elke medewerker van je organisatie een echte ambassadeur te maken van jullie duurzame missie.

 

Ook de externe stakeholders van je organisatie wil je mee krijgen in de positieve impact van je organisatie, dus ook naar die belangrijke doelgroepen zet je de communicatielijnen uit.

 

3. Probleemoplossend vermogen

 

Of het nu gaat om het bepalen van de milieu-impact van een uitbreiding van jullie site, om het opstellen van een CO2-reductieplan of om het blootleggen van impacts op mensenrechten doorheen de supply chain: van een sustainability manager wordt er verwacht dat hij of zij heel wat problemen oplost.

 

Je omringt je met interne en externe experts om steeds met vernieuwende oplossingen te komen voor complexe duurzaamheidsvraagstukken binnen je organisatie. Met de knowhow die je op die manier opbouwt, hak jij de belangrijkste knopen door. Als je gezegend bent met goede problem-solving skills, zal je als sustainability manager des te meer impact kunnen creëren.

 

4. Technische kennis en generalistische blik in balans

 

Natuurlijk moet je als sustainability manager de nodige technische basiskennis hebben. Zo ken je de productieprocessen in je bedrijf door en door en heb je een grondig inzicht in de wetenschap achter milieuproblemen zoals de klimaatverandering. Je bent ook als de beste op de hoogte van de milieuwetgeving, internationale duurzaamheidskaders en certificaten, en je volgt de recente evoluties in het brede domein van duurzaamheid.

 

Toch blink jij net uit door je overkoepelende, generalistische blik, waardoor je goed geplaatst bent om alle ballen in de lucht te houden. Zo ben jij bij voorkeur niet de technische owner van elke KPI, maar bewaar je wel het overzicht van de belangrijkste data en zorg je ervoor dat jullie op koers blijven.

 

5. Affiniteit met cijfers en budgetten

 

Duurzaamheid gaat ook over harde cijfers. Over targets en KPI’s die in lijn moeten zijn met wetenschappelijke aanbevelingen. Affiniteit hebben met data, datavisualisatie en dashboarding is een must.

 

Er is ook een sterke link tussen duurzaamheid en het financiële plaatje van een bedrijf. Denk maar aan investeringen in duurzame innovatie of de financiële risico’s van de klimaatverandering. Financiële kennis en management skills zullen je goed van pas komen bij het doorrekenen van duurzame investeringen en het opmaken van budgetten voor toekomstige uitgaven.

Wij helpen je van a tot z!

Zelfs de meest door de wol geverfde sustainability manager kan wel eens het gevoel krijgen dat de taak hem of haar boven het hoofd groeit. Zoek je een sparringpartner die echt met je samenwerkt om duurzame impact te hebben op de werkvloer? Of wil je de rapportering of een ander deel van je takenpakket uitbesteden?

 

Wij helpen je graag verder met:

 • de uitbouw en implementatie van een duurzame strategie
 • het opstellen van een roadmap met targets, subdoelen en KPI’s
 • je duurzaamheidsrapportage, zowel met het proces als de publicatie zelf
 • je interne activatie, om alle medewerkers mee op de kar te krijgen
 • je externe communicatie, om al je prestaties en realisaties met de buitenwereld te delen

Neem contact met ons op via mail@pantarein.be.

Gerelateerde artikels

Wat betekent dubbele materialiteit voor jouw bedrijf?
5 noodzakelijke skills voor sustainability managers
5 noodzakelijke skills voor sustainability managers
#nieuws en trends  •  26/10/2022
ESRS 1 en 2: de algemene rapporteringsstandaarden die iedereen moet kennen