insights

Nieuwe Europese regels voor Corporate Sustainability Reporting

#nieuws en trends  •  27/05/2021  •  Inès Aoun; Katelijne Norga

Alle grote Europese bedrijven – zo’n 50.000 in totaal – worden binnenkort verplicht om transparanter te communiceren over hun ESG-prestaties (Environmental, Social, Governance) en een duurzaamheidsverslag te publiceren. En dat heeft alles te maken met de ambitie om de Europese Unie tegen 2050 klimaatneutraal te maken.

1. Waarover gaat het?

Sinds 2017 zijn organisaties en bedrijven van groot maatschappelijk belang (denk maar aan beursgenoteerde bedrijven, banken en verzekeringsmaatschappijen met meer dan 500 werknemers) in Europa wettelijk verplicht om een non-financial report of duurzaamheidsverslag te maken. Dat staat in de Non-Financial Reporting Directive (NFRD).

 

In het kader van de Green Deal, als onderdeel van de strategie om duurzame investeringen te boosten, besliste de Europese Commissie om de richtlijn te herzien. De herziening maakt, samen met de EU Taxonomy for Sustainable Activitities, deel uit van een maatregelenpakket dat wordt ingevoerd om meer geld richting duurzame activiteiten te laten stromen. Op die manier wil de Commissie investeerders aanzetten om hun middelen te heroriënteren naar duurzame technologieën en bedrijven: een noodzakelijke hefboom om Europa klimaatneutraal te maken tegen 2050.

 

Een uniforme standaard om te rapporteren over ESG-criteria moet alle belanghebbenden, ook investeerders en de financiële wereld, toelaten om duidelijke en geauditeerde informatie te raadplegen over de grote Europese bedrijven.

Uit de consultatie van de belanghebbenden (over de bestaande richtlijn) blijkt bovendien dat de huidige duurzaamheidsverslagen niet altijd even secuur zijn. Vaak ontbreekt er cruciale informatie en soms wordt er zelfs getwijfeld of de zaken niet groener worden voorgesteld dan ze zijn.

 

Die kritiek en de vrees voor greenwashing worden meegenomen in de hervorming die de Commissie nu doorvoert. Met de nieuwe richtlijn wil Europa dus ook bijdragen aan een cultuur van grotere publieke verantwoording bij bedrijven.

2. Wat zal er veranderen?
  • De verplichting om niet-financiële informatie te ontsluiten wordt uitgebreid naar alle grote bedrijven en beursgenoteerde kmo’s. Dat komt neer op zo’n 50.000 bedrijven die een rapport moeten publiceren in plaats van de huidige 11.000.
  • Verder wil de Commissie de rapportage stroomlijnen. De European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), een privé-initiatief dat financieel wordt ondersteund door de Commissie, zal daartoe een uniforme standaard ontwikkelen die verder bouwt op Europese standaarden voor het rapporteren van niet-financiële en klimaat-gerelateerde informatie. Die standaarden zijn vandaag vrijblijvend en bevatten weinig details. Verder zal EFRAG de nieuwe Europese standaard afstemmen op internationale frameworks die nu al bestaan, zoals die van de Global Reporting Initiative (GRI).
  • De Commissie wil tegelijk een heldere standaard aanreiken voor geïntegreerde rapportering, waarbij financiële data en niet-financiële informatie samen worden ontsloten. Dat heeft alles te maken met de hefboom die de Commissie wil creëren voor de groene transitie. Investeerders hebben gecombineerde informatie nodig om de financiële risico’s die uit de klimaatcrisis en andere milieurampen voortkomen te kunnen inschatten. Die ‘nieuwe’ risico’s worden steeds bepalender voor de veerkracht en de langetermijnwaarde van ondernemingen. De Commissie werkt daarom toe naar een afstemming met de internationale SASB-standaarden (Sustainability Accounting Standards Board) en de standaarden van de International Integrated Reporting Council (IIRC).
  • Alle rapporten moeten een audit ondergaan voordat ze gepubliceerd worden, zodat hun kwaliteit gewaarborgd is. Die verplichting wil de Commissie gefaseerd opleggen, te beginnen met een beperkte audit om bedrijven niet te zeer op kosten te jagen en de auditmarkt de kans te geven zich voor te bereiden op strengere audits in de toekomst.
  • Bedrijven worden ten slotte verplicht om hun rapport digitaal te publiceren en te ‘taggen’ volgens een nog te ontwikkelen classificatiesysteem. Dat moet ervoor zorgen dat investeerders bedrijfsinformatie makkelijk kunnen vergelijken en gebruiken.
3. Waarover moeten bedrijven rapporteren?

De onderwerpen waarover bedrijven verplicht moeten rapporteren, blijven onveranderd:

  • impact op het milieu
  • sociale aangelegenheden en het omgaan met werknemers
  • anti-corruptie en omkoping
  • diversiteit in de bestuurskamers (bv. leeftijd, gender, opleiding en professionele achtergrond)
4. Wanneer wordt dit allemaal van kracht?

Nu het voorstel van de Commissie finaal is, gaat het naar het Europese Parlement en de Europese Raad. Intussen werkt de EFRAG aan een eerste set standaarden in draftversie. Die wordt half 2022 verwacht, waarop een reeks consultaties volgt van diverse expertcomités vooraleer de standaard definitief zal worden aangenomen.

 

Afhankelijk van de onderhandelingen in het Parlement en de Raad wordt verwacht dat de eerste set standaarden eind 2022 zal worden aangenomen onder de nieuwe wetgeving. Dat betekent dat de eerste rapporten volgens de nieuwe richtlijn en standaarden zullen handelen over het jaar 2023 en zullen verschijnen in 2024.

 

De stap zetten naar een eigen duurzaamheidsverslag? We helpen je graag verder! Neem contact via mail@pantarein.be om kennis te maken.

Gerelateerde artikels

Wat moet je weten over de Green Claims Directive?
Wat moet je weten over de Green Claims Directive?
#duurzaamheidscommunicatie  •  25/05/2023
And the Award for Best Sustainability Report goes to …
And the Award for Best Sustainability Report goes to …
#wij zijn Pantarein  •  30/11/2022
Wat je moet weten over Groene Zwanen
Wat je moet weten over Groene Zwanen
#visie en analyse  •  30/08/2020