Duurzaamheids­rapportering

Alle grote bedrijven zijn straks verplicht om transparant te communiceren over hun ESG-prestaties (environmental, social en governance) met een duurzaamheids­verslag, ook wel CSR-rapport of non-financial report genoemd. Los van die nieuwe verplichting heb je als bedrijf heel wat te winnen bij de publicatie van een duurzaamheids­verslag. Wij begeleiden je van a tot z in dat traject.

We hebben alle kennis in huis om je verder te helpen met duurzaamheidsverslag­geving en integrated reporting, waarbij de niet-financiële rapportering wordt geïntegreerd in het financiële jaarverslag. We volgen wetgeving, beleids­ontwikkelingen en trends inzake rapporteren op de voet en scholen ons voortdurend bij. We adviseren je bij het selecteren van de geschikte rapporterings­standaard, het bepalen van het ambitie­niveau en de keuze van de meest passende format. En ook voor de volledige uitwerking van je duurzaamheids­verslag, naar inhoud en vorm, ben je bij ons aan het juiste adres.

1.
Analyse

Bij de opstart brengen we eerst jullie vraag in beeld: beschikken jullie al over een duurzaamheids­strategie? Hebben jullie al eerder een verslag gemaakt? Kiezen jullie voor een afzonderlijk duurzaamheids­verslag of voor een geïntegreerd rapport? Welke raamwerken of standaarden zijn voor jullie relevant: GRI (Global Reporting Initiative), CDP (Carbon Disclosure Project), TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures), SASB (Sustainability Accounting Standards Board), IR (Integrated Reporting Framework)? We nemen strategische achtergrond­documenten door en voeren desk­research uit.

2.
Materiali-
teitsindex

Samen met het management of de directie stellen we een lijst met prioritaire topics op: thema’s waarop jullie als bedrijf een relevante impact hebben. Die lijst leggen we voor aan jullie externe stake­holders: een oefening die uitmondt in een materialiteits­matrix. Aan de hand van deze matrix bepalen we jullie materiële topics: de thema’s waarop jullie impact het grootst is én die voor jullie stake­holders belangrijk zijn. Die thema’s vormen de inhoudelijke leidraad voor het rapport.

3.
Concept

Na de analyse tekenen we het concept voor jullie rapport uit. Het concept omvat:

 • een inhoudelijk luik: structuur en opbouw van het verslag, verweving van de verschillende informatie­lagen, kern­boodschappen
 • een grafisch luik: creatief design voor een authentiek en onderscheidend rapport

Om een maximale impact te bereiken, combineren onze concepten verschillende functies:

 • Rapporteringstool die beantwoordt aan de internationale standaarden op het vlak van rapporteren, en die jullie prestaties en voortgang voor de verschillende KPI’s inzichtelijk maakt voor strategische stakeholders (overheid, investeerders, banken, verzekerings­bedrijven …).
 • Communicatietool om klanten, consumenten, medewerkers, sollicitanten … op een aanstekelijke manier te informeren over je duurzame verhaal en prestaties.
 • Managementtool om je duurzame vooruitgang op te volgen, je strategie bij te sturen en die stap voor stap verder vorm te geven.

4.
Verzamelen
van content
en data

Via interviews met sleutel­figuren verzamelen we alle relevante informatie en context over jullie duurzame initiatieven en prestaties. We vergaren ook de data die nodig zijn om te rapporteren over jullie KPI’s. We verzamelen alles in fact­sheets over de diverse impact­domeinen en engagementen, waarmee we de basis leggen voor jullie rapport.

5.
Redactie en
story­telling

Op basis van de research, interviews en data­vergaring schrijven we de teksten voor het duurzaamheids­verslag uit. We zoeken hierbij naar een goede balans tussen de strategische onderdelen, de duiding bij de KPI’s en de story­telling met cases en inspirerende voorbeelden.

6.
Vorm­geving
en data-
visualisatie

We ontwerpen heldere grafieken en info­grafieken en gieten het volledige verslag in een aantrekkelijke lay-out. Indien gewenst ontwikkelen we ook een online dash­board dat het hart vormt van jullie digitale rapportering.

7.
Lancering

We tekenen een communicatie­plan uit om jullie duurzaamheids­verslag met impact te lanceren. We helpen jullie ook graag met de uitwerking van de communicatie­assets die we voorstellen: social media visuals en -posts, blogartikels, webinars, interne campagnes, pers­communicatie …

Waarmee kunnen
we je helpen?

 • Selectie van rapporterings­kader en implementatie van internationale standaarden
 • Materialiteits­analyse en -matrix
 • Opstellen van strategie, doelstellingen en KPI’s
 • Inhoudelijk en grafisch concept
 • Data-analyse en -visualisatie
 • Volledige redactie en vormgeving van het rapport
 • Opstellen van balanced scorecards
 • Ontwikkelen van online dashboard
 • Communicatie- en contentplan en flankerende communicatie