insights

Duurzame impact: hoe je collega's mee in het bad nemen?

#CSRD  •  29/09/2022  •  Lien Moris & Katelijne Norga

Onder impuls van nieuwe Europese wetgeving stomen steeds meer bedrijven een CO2- of duurzame roadmap klaar. Maar hoe zorg je er als sustainability manager voor dat die doorwerkt op de werkvloer en dat je collega’s hun rol erin opnemen?

 

Er is heel wat te doen rond de nakende Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), de nieuwe Europese richtlijn die grote bedrijven vanaf 2025 verplicht om transparant te zijn over hun impact op mens en milieu. Anders dan de naam laat vermoeden, gaat die richtlijn veel verder dan louter rapporteren over het voorbije jaar. Bedrijven staan voor de uitdaging om een volwaardig duurzaamheidsbeleid en dito actieplannen op te stellen en concreet te beschrijven hoe ze die gaan implementeren in hun organisatie en business.

 

De impact van de CSRD werkt door op alle niveaus en in alle entiteiten van het bedrijf: productie, finance, legal, marketing, R&D, compliance, investor relations, sales … Duurzaamheidsmanagers staan voor de enorme uitdaging om al die nieuwigheden uit te rollen binnen de organisatie. Vier tips om het hoofd boven water te houden als je met de CSRD aan de slag gaat:

1. Zorg voor een vroege buy-in van het management

Zonder een sterk engagement van de bedrijfstop is de implementatie van de CSRD onbegonnen werk. Een duidelijk commitment van hogerhand om de transitie in je bedrijf op te starten of te versnellen is een noodzaak. Dat de Green Deal en de CSRD nu voor de nodige sense of urgency zorgen, geeft duurzaamheidsmanagers meer autoriteit: gedaan met roepen in de woestijn dus. Gebruik die urgentie om duurzaamheid hoog op de agenda te zetten bij het bedrijfsbestuur.

 

Voortaan zal je overigens nog intensiever met het management en de raad van bestuur moeten samenwerken rond duurzaamheid. De CSRD maakt hen verantwoordelijk (accountable) voor de strategisch opvolgen van de targets en het voorkomen of mitigeren van nadelige impacts van je bedrijf op mens en milieu.

2. Stel een stuurgroep samen

Om het proces rond de CSRD vlot te trekken, heb je een stuurgroep nodig waarin de belangrijkste afdelingen en personen die een impact hebben op je duurzaamheidsstrategie en -rapport vertegenwoordigd zijn. Zorg voor een duidelijke rolverdeling: wie wordt betrokken bij de materialiteitsanalyse, wie valideert mee de targets en KPI’s, wie is verantwoordelijk voor de dataverzameling voor elke KPI, wie zal de acties opvolgen en erover rapporteren?

 

Rapportering is er om nooit meer te verdwijnen, dus je stelt best meteen een vergaderkalender op voor het hele jaar, met vaste momenten waarop je de stuurgroep samenroept. De leden van je stuurgroep kunnen straks ook de rol van ambassadeur opnemen in de uitrol van je duurzaamheidsstrategie.

3. Lanceer jullie verhaal samen

Go green or go home: als je in de toekomst nog rendabel wil zijn, is verduurzamen de enige optie. Weten dat je als werknemer een onderdeel bent van de oplossing, werkt motiverend. Of je bedrijf nu 50 of 5000 medewerkers telt, elke collega vormt een schakel in het duurzaamheidsplan dat je in het bedrijf wilt uitrollen.


Door een gezamenlijk event te organiseren bij de start van je duurzaamheidstraject en collega’s te bevragen tijdens de materialiteitsanalyse, zorg je voor betrokkenheid. Zo voelt iedereen zich gehoord, verzeker jij je van intern commitment en ronsel je vast ook interessante ideeën voor de implementatie.


Creëer ruimte en middelen voor bottom-upinitiatieven. In de fase van implementatie zijn je collega’s echt aan zet. Je kan ze uitnodigen om zich te engageren in een thematische werkgroep om acties uit te rollen en op te volgen in de organisatie en op de werkvloer, bijvoorbeeld rond klimaat, duurzaam aankopen, watermanagement of welzijn.

4. Communiceer!

Om iedereen achter je duurzaamheidsplannen te krijgen, is het wel zo handig dat ze weten wat die plannen zijn. Communiceer dus niet alleen naar je klanten en andere externe stakeholders, maar verspreid in samenwerking met de communicatiecollega’s je verhaal ook intern.

 

Verwoord de duurzame bedrijfsvisie en strategie op een begrijpelijke manier en communiceer regelmatig over de stand van zaken, nieuwe initiatieven, succesverhalen … Via je intranet, interne Facebookgroep of nieuwsbrief, op schermen in de productiehallen, tijdens vergaderingen en teamactiviteiten. Organiseer een duurzaamheidswedstrijd, roep maandelijkse iemand uit tot ambassadeur of installeer een ideeënbus.


Hulp nodig? Wij helpen je graag om duurzaamheid te installeren in je bedrijf en je te begeleiden met alles wat daarbij hoort: CSRD-gapanalyse en compliant rapport, strategiebepaling en roadmap, storybuilding en interne campagnes. Contacteer ons via mail@pantarein.be.

Waarom is interne activatie rond duurzaamheid zo belangrijk?

Hoe meer engagement en betrokkenheid, hoe groter de slaagkans van je transitieplan. Bovendien is het een ideale manier om de band met je bedrijf en tussen je werknemers onderling te versterken. Last but not least: je bouwt aan je relatie met klanten en financiële partners en komt positief op de radar van potentiële werknemers.

Gerelateerde artikels

Finale rapporteringsstandaarden bekend
Finale rapporteringsstandaarden bekend
#CSRD  •  05/09/2023
Nieuw talent bij Pantarein
Nieuw talent bij Pantarein
#wij zijn Pantarein  •  26/10/2020
Duurzame impact: hoe je collega's mee in het bad nemen?