insights

Eerste set van European Sustainability Reporting Standards finaal

#CSRD  •  25/11/2022  •  Marije Jennes & Tine Steens

Nadat het Europees Parlement op 10 november de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) goedkeurde, volgt er opnieuw een belangrijke stap in de Europese wetgeving rond duurzaamheids­rapportering: de Europese adviesraad voor financiële rapportering (EFRAG) bracht de eerste set van de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) uit. Het gaat om standaarden die als handleiding dienen bij het toepassen van de richtlijn.

Technische criteria

De CSRD verplicht grote bedrijven om vanaf 2025 een jaarlijks rapport te publiceren over hun impact op mens en milieu en toont waar de lat ligt voor die rapportage. De ESRS definiëren daarvoor de technische criteria die bepalen waarover en hoe je moet rapporteren. Je kan het zien als de leidraad om de CSRD toe te passen in de praktijk.

 

De ESRS omvat twee algemene standaarden en tien thematische standaarden die focussen op de domeinen milieu (E), social (S) en bestuurlijk beleid of governance (G).

Wat is er gewijzigd vergeleken met de draft versie?
  • Er zijn ongeveer 40 procent minder datapunten. Dat aantal is gereduceerd van 2161 tot 1144. Ook het aantal rapporteringsvereisten (de zogenaamde disclosure requirements) is van 136 tot 84 teruggebracht.
  • Er is een beperktere focus op governance. Dat domein omvat nu nog maar één standaard. Er is een extra verduidelijking over de informatie over de waardeketen. Ook hier primeert de materialiteitsanalyse. Voor diverse indicatoren is een overgangsperiode van drie jaar ingesteld.

Lees ons blogartikel over dubbele materialiteit hier.

 

In de maanden die volgen zal EFRAG zich toespitsen op een tweede set van draft ESRS, namelijk de sectorspecifieke standaarden. Die standaarden bevatten criteria voor de landbouw- en mijnbouwsector, de olie- en gassector, de energie- en wegtransportsector, de voedingsindustrie en de textielsector. Daarnaast zullen in deze set ook standaarden voor kmo’s worden opgenomen.

Hoe kan je je hier als bedrijf op voorbereiden?

Met behulp van onze gap-analyse kom je te weten welke stappen je nog moet zetten om te voldoen aan de CSRD. De dubbele materialiteitsanalyse uitvoeren om materiële impacts, risico’s en opportuniteiten in kaart te brengen, is in elk geval een cruciale eerste stap.

Hoe gaat het nu verder?

Een draft versie van de ESRS werd in april 2022 gepubliceerd. Iedereen die dat wilde kon de draft inkijken en feedback geven. EFRAG heeft de feedback verwerkt en levert nu de finale versie af. Je kan de standaarden hier raadplegen. De Europese Commissie consulteert daarover EU-instanties en lidstaten. Uiteindelijk zullen de finale standaarden aangenomen worden in de vorm van delegated acts (gedelegeerde handelingen) in juni 2023.

 

Hulp nodig met een CSRD-gap-analyse, dubbele materialiteitsanalyse, ESG-strategiebepaling of roadmap? Contacteer ons via mail@pantarein.be.

De inhoud van de ESRS-standaarden is sinds de publicatie van dit artikel lichtjes gewijzigd. We brengen een nieuwe update over de concrete inhoud van de standaarden wanneer de Europese Commissie haar finale Delegated Acts publiceert. Naar verwachting zal dat nog deze zomer zijn. Neem in de tussentijd bij vragen gerust contact op via mail@pantarein.be.

Gerelateerde artikels

Duurzame impact: hoe je collega's mee in het bad nemen?
Outlook najaar 2023: wat beslist Europa de komende maanden op het vlak van ESG en duurzaamheids­rapportering?
De key takeaways uit ons inspiratie-event