ons werk

Commitment voor klimaatadaptatie in LIFE Sparc

LIFE Sparc maakt werk van een klimaatbestendige Scheldevallei. Wij verzorgen de communicatie en het contentbeheer over het project: van persberichten en een informatieve website tot het volledige social-mediamanagement.

Onze klant

Agentschap Natuur en Bos

Onze uitdaging

Contentbeheer en communicatieontwikkeling voor het klimaatproject LIFE Sparc

Onze oplossing

Informatieve en aanstekelijke content over klimaatadaptatie voor een breed publiek

Klimaatadaptatie rond de Schelde

Het Sparc-project (SPace for Adapting the River Scheldt to Climate change), dat subsidies krijgt van het LIFE-programma van de Europese unie, ontwikkelt zeldzame getijdennatuur rondom de Schelde om de rivier opnieuw meer ademruimte te geven. Die nieuwe natuur is nodig om ons aan te passen aan een veranderend klimaat en om overstromingen in bewoond gebied te voorkomen.

 

In nauwe samenwerking met het Sigmaplan – de grootschalige Vlaamse operatie voor een klimaatbestendige Scheldevallei – helpt Sparc om acht Sigmagebieden in de Scheldevallei versneld te ontwikkelen. Het doel:

  • meer ruimte voor de rivier
  • herstel van authentieke getijdennatuur
  • kennis delen
  • beleving van natuur en landschap
Heldere informatie over klimaat

Sparc komt met grootschalige natuurwerken, die een impact hebben op de omwonenden. De projectpartners doen een beroep op onze expertise om een duidelijke en consistente communicatie op te zetten. Doordat we bijna tien jaar lang instonden voor de communicatie over het Sigmaplan, kennen we thema’s als klimaatmitigatie en -adaptatie door en door.

 

We staan in voor het volledige contentbeheer en de contentplanning, het design en de redactie van de website life-sparc.eu, de ontwikkeling van informatieve folders, journalistieke artikels, nieuwsberichten en persberichten, het beheer van de sociale media enzovoort.