ons werk

Jaar na jaar de duurzame lat hoger: hoe Vandemoortele aan de weg blijft timmeren

De CSRD-wetgeving legt heel wat nieuwe rapporteringsvereisten op aan bedrijven. Maar wie goed voorbereid aan de start komt, kan zich er in alle comfort op voorbereiden. Meer zelfs: rapportage vanuit een doordachte duurzaamheidsstrategie biedt alleen maar voordelen voor een koploper als Vandemoortele.

Onze klant

Vandemoortele

Onze uitdaging

De ESG-strategie en -rapportering van Vandemoortele in lijn brengen met de CSRD en evoluties in de maatschappij

Onze oplossing

Een gefaseerde aanpak over meerdere jaren – raising the bar

Vanaf boekjaar 2024, in het eerste kwartaal van 2025 dus, moet Vandemoortele een volledig CSRD-compliant rapport opleveren. Een grote opdracht, maar niet onmogelijk voor wie zich goed voorbereidt. Door het werk over meerdere jaren te spreiden, blijft alles behapbaar. Zo pakken we het aan voor Vandemoortele, al sinds hun rapport van 2020. Elk jaar leggen we samen de lat hoger.


2020: conformeren aan internationale kaders

 

Een van de verdiensten van de CSRD is dat het een overkoepelend Europees raamwerk biedt voor rapportage. Momenteel kiezen organisaties nog vrij hoe ze hun verslag opbouwen, structureren en over welke KPI’s ze rapporteren. Dat maakt het niet vanzelfsprekend om de ambitie, impact en performantie van verschillende organisaties te vergelijken.

 

Tot nog toe was de Global Reporting Initiative, ofwel de GRI, het meest gehanteerde kader voor duurzaamheidsrapportage. In 2020 brachten we Vandemoorteles verslag daarom volledig in lijn met de GRI. Dat kader daagde Vandemoortele uit om transparante informatie op te nemen over hun waardeketen en hun bestuursmodel. Tegelijk bood de GRI een duidelijke houvast voor de rapportage van de jaren nadien. Bij het opstellen van de CSRD heeft Europa zich bovendien sterk geïnspireerd op de GRI. De investering in de GRI van de voorbije jaren bleek dan ook de juiste keuze en legde de basis om de komende jaren de rapportage verder uit te bouwen.

2021: een geïntegreerd rapport

Met de CSRD komen duurzaamheids- en financiële rapportering op dezelfde voet te staan. Europa vraagt namelijk om beide te integreren tot één managementverslag. Dat rapport moet bovendien geaudit worden om greenwashing te voorkomen.

 

De stap naar een geïntegreerde rapportage zetten we samen met Vandemoortele in 2021. Die stap vroeg vooral een nieuwe aanpak van het financiële luik. Ook in dat deel stonden leesbaarheid, context en duiding bij de financiële resultaten – vooral in relatie tot het ESG-deel – plots veel hoger op de agenda. Opnieuw ontwikkelden we een rapporteringsformat dat het fundament zou vormen voor de rapporten van de komende jaren.

 

De kers op de taart was de prijs voor het Best Belgian Impact Report, uitgereikt door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

2022: stelselmatig de CSRD integreren

Toen de vereisten van de CSRD steeds meer vorm begonnen te krijgen, begonnen we samen met Vandemoortele het rapporteringsproces voor te bereiden op de nieuwe richtlijn.
Nieuw in het verslag over 2022, dat in maart 2023 verscheen, is een eerste verkenning van Vandemoorteles risico’s en opportuniteiten met betrekking tot duurzaamheid. Het Enterprise Risk Management (ERM) werd hertekend en uitgebreid met ESG-topics zoals klimaatverandering. De toprisico’s die uit deze oefening voortkwamen, worden intussen door Vandemoortele gemonitord en verder onderzocht.

 

We integreren ook stelselmatig de EU-taxonomie. In het eerste rapport werd een screening op het vlak van eligibility uitgevoerd, terwijl het meest recente rapport een eerste berekening van Taxonomy-aligned activities omvat. De twee milieudoelen waarvoor technische screeningscriteria zijn uitgewerkt – klimaatverandering beperken en adaptatie aan klimaatverandering – zijn daarin meegenomen.

De cyclus van ESG-implementatie en -rapportering

Intussen zijn we volop gestart met de ontwikkeling van de nieuwe duurzaamheidsstrategie van Vandemoortele, die zoals de CSRD het voorschrijft, opgebouwd wordt volgens de principes van dubbele materialiteit.

 

Een eerste stap is een uitgebreide stakeholderbevraging. We onderzoeken inzichten van interne en externe stakeholders via surveys, focusgroepen en diepte-interviews. Als al die perspectieven verwerkt zijn, gaan we verder in gesprek met de managementteams, de directie en de raad van bestuur van Vandemoortele om de nieuwe strategische pijlers en ESG-focusdomeinen voor de komende jaren te bepalen. Met de voorbereidingen voor het rapport over het jaar 2023 starten we deze zomer al.

 

Het mag duidelijk zijn: rapportering is geen losstaand proces in je bedrijfsvoering. We spreken daarom van een ESG-cyclus die volledig geïntegreerd wordt in je strategische processen.

“De stapsgewijze ESG-aanpak van Vandemoortele loont en wijst anderen de weg. Het bedrijf staat in de sector – en daarbuiten – bekend als een voorloper in duurzaamheid, en de medewerkers worden geregeld uitgenodigd voor inspiratiesessies rond ESG.”

Liesbeth Voets, head of sustainability bij Pantarein

Geïnspireerd door het verhaal van Vandemoortele? Wil jij ook stap voor stap je ESG-traject aanpakken? Laat het ons weten via mail@pantarein.be.