ons werk

Publiekscampagne die de banden aanhaalt tussen burger en wetenschap

Voor de publiekscampagne ‘Vraag voor de wetenschap’ ontwikkelden we de huisstijl en realiseerden we alle campagne­materialen. Het resultaat van de bevraging bundelden we in een knap inspiratiedocument.

Onze klant

Fonds Wetenschappelijk Onderzoek

Onze uitdaging

De kloof tussen wetenschap en samenleving dichten en het publiek prikkelen om actief mee te denken over wetenschappelijk onderzoek

Onze oplossing

De campagne Vraag voor de wetenschap en de ‘Wetenschapsagenda’: een inspiratiedocument voor nieuwe studies en onderzoeken

Oproep voor meer betrokkenheid en inspiratie

Het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) is het expertisecentrum dat wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen stimuleert. Het FWO hecht veel belang aan het versterken van het maatschappelijk draagvlak voor wetenschap. Daarom sporen ze hun onderzoekers aan om hun onderzoeks­resultaten niet alleen met hun collega-onderzoekers te delen, maar ook met het brede publiek. Wetenschaps­communicatie is immers van essentieel belang om wetenschap dichter bij de burger te brengen.

 

Het FWO neemt verschillende initiatieven op het vlak van wetenschaps­communicatie. Zo lanceerden ze in 2018, op vraag van toenmalig minister van wetenschap en innovatie Philippe Muyters, de campagne ‘Vraag voor de wetenschap’. Het doel: de banden tussen de onderzoeks­wereld en de samenleving versterken én de Vlaamse wetenschap prikkelen tot innovatie, creativiteit en verbinding. Daarvoor riepen ze onze hulp in.

Wat is jouw vraag aan de wetenschap?

Medio 2019 lanceerden we de campagne ‘Vraag voor de wetenschap’, een oproep aan de Vlaamse burgers om prangende vragen te formuleren die ze altijd al wilden stellen aan wetenschappers. We ontwikkelden de huisstijl en realiseerden alle campagnematerialen: van een website, video’s, banners en posts op sociale media tot fiches en postkaarten en campagne-materiaal voor de projectpartners. Ook organiseerden we vijf ‘Nachten van de Wetenschap’.

De campagne leverde meer dan 10.000 vragen op, die vervolgens door een team van 500 wetenschappers werden geclusterd in 82 thema’s. Die werden inhoudelijk behandeld door een multidisciplinair panel. Het resultaat werd door ons herschreven en gebundeld in de 'Wetenschapsagenda': een dankbaar inspiratiedocument dat inzichten aanreikt voor nieuwe onderzoeksprogramma’s.

Breed spectrum

Het doel was om een zo breed mogelijk publiek aan te spreken. Daarom maakten we de oproepen heel divers, met mannen en vrouwen, jongere en oudere mensen en verschillende huidskleuren. Ook lieten we een breed spectrum aan wetenschappen aan bod komen, met de hulp van een multidisciplinair team van wetenschappers zoals biologen, technologie-specialisten en moraalfilosofen. Onze eigen ruime ervaring in communicatie met een brede wetenschappelijke achtergrond én onze gave om complexe materie te vertalen naar duidelijke, sterke boodschappen kwamen ook hier zeer goed van pas.

De frisse look-and-feel van de campagne werd erg gesmaakt. De expertise in wetenschapscommunicatie die Pantarein heeft opgebouwd, is een grote meerwaarde. Zij slagen er altijd in om de juiste klemtonen te leggen en het bredere plaatje voor ogen te houden

— Kim Barbé, adviseur communicatie bij het FWO

Resultaat

  • 10.559 ingezonden vragen via Facebook, Twitter, events bij bedrijven, scholen en verenigingen …

  • 92.451 bezoeken op de website op 7 weken tijd

  • bijna 50 keer op tv, radio en in de krant

Tussen wetenschap en samenleving gaapt vaak een brede kloof. Met een doordachte strategie en een inspirerende campagne hebben we duizenden mensen overtuigd om hun stem te laten horen aan de wetenschappelijke wereld
— Liesbeth Voets, accountmanager bij Pantarein