ons werk

Duurzaamheidsverslag voor de havengemeenschap

De haven van Antwerpen wil dé duurzame haven van de toekomst worden. Om die ambitie uit te dragen, maakten we een multimediaal duurzaamheids­verslag met de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties als leidraad.

Onze klant

Port of Antwerp, Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) en Alfaport Voka

Onze uitdaging

De ‘license to operate’ van de haven kracht bijzetten en de bedrijven in het havengebied inspireren om ook zelf te verduurzamen

Onze oplossing

Een multimediaal duurzaamheids­verslag dat een kwaliteitsvolle rapporteringstool en effectief communicatie-instrument in één is

Resultaat

Een rapport met een duidelijke verhaallijn, krachtige en overzichtelijke boodschappen en heldere datavisuals dat de lezer mee op sleeptouw neemt in een online beleving

De 5 P's als rode draad

De haven van Antwerpen wil dé duurzame haven van de toekomst worden. Om die ambitie uit te dragen, maakten we een multimediaal duurzaamheidsverslag met de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties als leidraad.

Transparantie als uitgangspunt

De havengemeenschap van Antwerpen rapporteert elke twee jaar over hun gezamenlijke inspanningen en resultaten op het vlak van duurzame ontwikkeling en de SDG’s. Daarmee willen ze hun duurzame strategie uitdragen en hun stakeholders op een transparante manier informeren over de impact van de havenactiviteiten op de omgeving.

Data en verhalen: een sterke tandem

Het verslag bevat meer dan 100 trends die we hebben weergegeven in heldere grafieken. De lezer krijgt zo een duidelijk en onderbouwd beeld van alle impacts van de haven, zowel de positieve als de negatieve. De tien kernboodschappen en belangrijkste data vatten we samen in een overzichtelijke infografiek.

 

Om het duurzaamheidsverslag zo sprekend mogelijk te maken, doorvlochten we het met verhalen en cases van bedrijven uit het havengebied: recyclagebedrijf Belgian Scrap Terminal, circulaire-economiebedrijf Indaver, de technische hogeschool GTI Beveren, het partnerschap rond faire chocolade Beyond Chocolate … Hun getuigenissen maken de storyline van de duurzame haven tastbaar en creëren herkenning, betrokkenheid en engagement bij de havenstakeholders.

Voorbij het rapport

Om de inhoud van het verslag maximaal te laten renderen, stelden we een contentplan op. Wij leverden alvast een interview met de CEO’s en drie kant-en-klare artikels aan om de communicatie op gang te trekken. De start van een consistente duurzaamheidscommunicatie tot aan de publicatie van het volgende verslag.

 

Het duurzaamheidsverslag werd uitgewerkt volgens het digital first-principe en geïntegreerd in de website duurzamehavenvanantwerpen.be.

Dit duurzaamheidsverslag is een cruciaal instrument om onze goede voorbeelden uit te dragen, zodat ook andere bedrijven geïnspireerd worden. Het helpt ons de duurzame transitie te versnellen

— Jacques Vandermeiren, CEO van Port of Antwerp