ons werk

Verhelderend rapport brengt toestand van de Vlaamse biodiversiteit in kaart

Op basis van wetenschappelijke rapporten maken wij heldere publicaties om beleidsmakers en politici efficiënt te informeren over de toestand van de natuur in Vlaanderen.

Onze klant

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)

Onze uitdaging

Beleidsmakers en politieke kabinetten efficiënt informeren over de toestand en toekomst van de Vlaamse natuur

Onze oplossing

Syntheserapporten en infografieken die de wetenschappelijke conclusies en aanbevelingen op management­niveau samenvatten

De toestand en toekomst van de Vlaamse natuur

Het INBO rapporteert over de toestand van de Vlaamse natuur, evalueert het natuurbeleid en verkent de toekomst. Sinds 2014 schakelt het INBO Pantarein in om het twee­jaarlijkse Natuur­rapport Vlaanderen (NARA) te maken. Op basis van de wetenschappelijke achtergrond­rapporten maakten wij telkens een syntheserapport om de stakeholders, met name beleids­makers en politici, efficiënt en helder te informeren.

De wetenschap­pelijke rapporten van het NARA-team bevatten een schat aan informatie. Via diepte-interviews met de experts vertalen onze storytellers die content naar een bevattelijk verhaal. Het INBO beschikt nu over een tool om de essentie van zijn wetenschap­pelijk onderzoek over te dragen op beleids­makers en geïnteresseerde burgers

— Liesbeth Voets, accountmanager bij Pantarein
Het verhaal achter de data

De wetenschappelijke studies van het INBO leveren een massa aan info. Wij werkten ons in de materie in en gingen samen met het INBO op zoek naar het verhaal achter de data. Op basis van workshops met de wetenschappers en de communicatiedienst destilleerden we een heldere verhaallijn en een content­structuur. We schreven de boodschappen en aanbevelingen uit en ontwierpen een set infografieken die de kern van het rapport op een overzichtelijke manier voorstellen.

Met hun generalistische maar deskundige blik gaan de content­specialisten van Pantarein tot de kern van de zaak. Uit een veelheid aan informatie weten zij de boodschappen die we willen communiceren af te leiden en krachtig op papier te zetten

— Anik Schneiders, projectleider bij INBO