ons werk

Zichtbaarheid voor Vlaanderens grootste klimaatproject

Het Sigmaplan is Vlaanderens grootste waterveiligheids- en natuurproject. Het beschermt Vlaanderen tegen overstromingen uit de getijdenrivieren en geeft de natuur rond de Schelde een boost.

Onze klant

De Vlaamse Waterweg nv

Onze uitdaging

Het Sigmaplan op de kaart zetten en publiek engagement creëren voor klimaatoplossingen en klimaatadaptatie

Onze oplossing

Een 360°-communicatiemix, met onder meer een belevingsgerichte website, aanwezigheid op sociale media, perscommunicatie, een stakeholdermagazine en newsletter, video’s en animatiefilmpjes, infomarkten enzovoort.

Sigmaplan in de spotlights

Het Sigmaplan is Vlaanderens grootste waterveiligheids- en natuurproject. Het beschermt Vlaanderen tegen over­stromingen uit de getijdenrivieren en geeft de natuur rond de Schelde een boost. Op die manier is onze regio beter gewapend tegen de gevolgen van de klimaat­verandering: overstromingen, water­overlast en verdroging.

 

Ondanks zijn grote maatschappelijke belang is het Sigmaplan nog weinig gekend bij het brede publiek. Daarom schakelde De Vlaamse Waterweg Pantarein in. Met onze grondige kennis van het klimaatthema en onze expertise in publiekscommunicatie tilden we de voorbije jaren het Sigmaplan naar een hoger niveau.

Positieve impact
De Sigmagebieden vormen een beschermende groene buffer die ruimte geeft aan onze rivieren. Ze betekenen een fameuze opwaardering van de omgeving: zowel voor wie er woont, als voor bezoekers, scholen, fietsers, wandelaars, skaters … Lokale bedrijven zoals horeca en fietsverhuur pikken hun graantje mee. In onze communicatie staan al die positieve impacts centraal.
Ontzorging van de klant

Tijdens deze meerjarige samenwerking werkten we ons grondig in de materie in. Naast communicatie-expert waren we voor De Vlaamse Waterweg ook een ontzorgende partner. We monitorden dagelijks de pers, beheerden de website en de sociale media en volgden communicatie­­projecten van a tot z op met interne en externe medewerkers. Onze project­leider was op vraag van de klant halftijds in hun kantoren aanwezig als inhoudelijk aanspreek­punt, sparring partner en coördinator.

In cijfers

    • Gemiddeld 7200 website­bezoeken per maand

 

    • Meer dan 2000 volgers op sociale media

 

    • Open rate newsletter: 60,7%, click rate: 32,4%

 

    • 205.347 Vlamingen kregen de voorbije jaren informatie over het Sigmaplan in hun brievenbus of mailbox.

 

  • 6600 omwonenden van een Sigmagebied waren aanwezig op een infomarkt of infomoment.

Onbekend maakt onbemind, dat geldt ook voor het Sigmaplan. Met ons team hebben we dit project de voorbije jaren mee op de kaart gezet, en daar mogen we best trots op zijn

— Sarah Verhaegen, accountmanager bij Pantarein