ons werk

Voka Vlaams-Brabant inspireert bedrijven met interactief duurzaamheids­verslag

Via het Charter Duurzaam Ondernemen helpt Voka Vlaams-Brabant ondernemingen om hun werking en businessmodel te verduurzamen. Ze klopten bij ons aan om een duurzaamheidsrapport te maken dat hun duurzame pioniersrol in de verf zet.

Onze klant

Vlaams netwerk van ondernemingen - Voka Vlaams-Brabant

Onze uitdaging

Het eerste duurzaamheidsverslag van Voka realiseren

Onze oplossing

Een interactief en geanimeerd duurzaamheidsverslag waarmee Voka haar leden stimuleert om zelf aan de slag te gaan met duurzaam ondernemen

Nulmeting

Wij bedachten een interactief concept, dat zowel de eigen inspanningen van Voka als die van haar leden visibiliteit geeft. Het eerste verslag deed bovendien dienst als een nulmeting: Voka Vlaams-Brabant toetst al haar nieuwe duurzame projecten daaraan af.

Universele doelstellingen

Voka onderschrijft de VN-doelen voor duurzame ontwikkeling, geclustered volgens de 5 P’s (Planet, People, Prosperity, Peace en Partners). Die pijlers hielden we aan om hun duurzaamheidsverslag te structureren. Het verslag kreeg de vorm van een interactieve pdf. Die kan online gelezen worden als een soort miniwebsite, met animaties en interne links naar andere plaatsen in het rapport.

Dankzij de samenwerking met Pantarein werd ons duurzaamheids­verslag een aantrekkelijke, leesbare en inspirerende samenvatting van hoe duurzaam ondernemen in onze organisatie is ingebed

— Kristien Depraetere, projectmanager Duurzaam Ondernemen bij Voka Vlaams-Brabant
Volledige ontzorging

De volledige realisatie van het duurzaamheidsverslag, van concept tot eindresultaat, lag in onze handen. Uit een diepte-interview met de algemeen directeur destilleerden we een heldere verhaallijn en kernboodschappen voor elk hoofdstuk. We verzamelden alle relevante informatie, namen interviews af met sleutelfiguren binnen de organisatie en met externe partners van Voka, en verzorgden de redactie en vormgeving. We namen de klant heel wat werk uit handen door ook het projectmanagement te verzorgen en alle terugkoppelingen en correctierondes in goede banen te leiden.

Om alle duurzame initiatieven van Voka door te lichten en daar een krachtige verhaallijn uit te halen, is de geoefende blik van een content- en duurzaamheids­specialist onmisbaar. Op dat vlak maken wij het verschil

— Koenraad Coel, contentcreator bij Pantarein