ons werk

Eerste Belgische rapport over biodiversiteit zet aan tot actie

Het Living Planet Report – Natuur in België is een uniek referentiewerk over de staat van de biodiversiteit in ons land. Wij hadden de eer om deze primeur te schrijven.

Onze klant

WWF België

Onze uitdaging

Het afleveren van een helder rapport dat de achteruitgang van de biodiversiteit op de politieke en maatschappelijke agenda zet

Onze oplossing

Een heldere storyline uitwerken, kernboodschappen definiëren, wetenschappelijke verslaggeving vertalen naar een toegankelijk syntheserapport dat de lezer bij de hand neemt, en het volledige redactieproces met WWF en zijn stakeholders begeleiden

Biodiversiteitsverlies in kaart

Wereldwijd gaat de biodiversiteit aan een alarmerend tempo achteruit. Het verlies aan biodiversiteit is rechtstreeks gekoppeld aan onze manier van leven en consumeren. In het Living Planet Report berekent WWF voor het eerst een Living Planet Index voor België: een maatstaf voor de evolutie van de biodiversiteit in ons land.

 

De algemene trend is licht positief, maar belangrijke soorten en habitats gaan achteruit. Het herstel van de natuur in natte gebieden en natuurlijke open omgevingen werpt vruchten af voor fauna en flora, maar in bossen en landbouw­gebied is de achteruitgang dramatisch. WWF grijpt dit rapport aan als een momentum voor actie op het terrein en roept op tot een gecoördineerde strategie tussen de verschillende bestuursniveaus.

Urgentie

Biodiversiteit moet hoger op de politieke agenda komen, luidt de boodschap. In dit rapport bieden we beleidsmakers, maar ook academici, de bedrijfswereld en andere ngo’s een overzicht van de evolutie van de biodiversiteit in België. Op basis van ruwe teksten destilleerden we een heldere storyline, die de urgentie van het biodiversiteitsverlies en de klimaat­verandering in de verf zet. Door aan te stippen welke voordelen (ecosysteem­diensten) de natuur onze maatschappij, economie, gezondheid, veiligheid en het toerisme bieden, benadrukken we het belang van natuur­behoud en natuurherstelprojecten.

Prestigieus rapport

Het eerste Living Planet Report voor België kreeg massaal veel aandacht in de pers. Het rapport kwam tot stand in samenwerking met meer dan 20 externe partners: WWF, Natagora, Natuurpunt, het Belgian Biodiversity Platform, het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en meer dan 20 experts van universiteiten, openbare instellingen en natuurbeschermings­organisaties. Wij leidden het complexe redactieproces in goede banen.