ons werk

Stakeholderbevraging als basis voor vernieuwde strategie

Het eerste ‘verslag aan de samenleving’ van Boerenbond vraagt een solide basis. Wij voerden een brede bevraging uit om de toekomstthema’s voor de sector bloot te leggen.

Onze klant

Boerenbond

Onze uitdaging

De key uitdagingen en thema’s voor de sector bepalen, met het oog op een toekomstgerichte strategie voor de Vlaamse land- en tuinbouw

Onze oplossing

Een brede stakeholderbevraging die de belangrijke toekomstthema’s voor de sector blootlegt

Beschikbaarheid van water, het samengaan van technologie en natuur, mentaal welzijn en welbevinden, adaptatie aan de klimaatverandering … Hoe zullen ze de landbouw impacteren in de toekomst? Wat worden de voornaamste uitdagingen de komende jaren? Welke thema’s kan de sector zelf in handen nemen? En hoe moet de landbouw er dan wel mee aan de slag? Samen met Boerenbond en zijn stakeholders bogen we ons de afgelopen maanden over deze vragen.

Een brede survey en verdiepende gesprekken

De antwoorden kregen we uit verschillende hoeken. We startten het traject met een kwantitatieve bevraging. Niet alleen de eigen leden van Boerenbond namen deel, ook diverse stakeholders vulden de enquête in: mensen uit de voedingsindustrie, retail, ngo’s, onderzoek en onderwijs, middenveldorganisaties … De stem van de burger werd vertegenwoordigd dankzij een representatief burgerpanel. Uiteindelijk konden we aan de slag met meer dan 1500 volledige antwoorden.

 

De resultaten uit het schriftelijke luik diepten we vervolgens uit in een kwalitatief gedeelte. Daarvoor gingen we met externe stakeholders in gesprek over opvallende thema’s uit de bevraging. We kozen voor een afwisseling van workshops en individuele gesprekken met mensen uit een 20-tal organisaties: beleid, onderzoek, onderwijs, retail, ngo, voedingsindustrie, financiering, middenveld … Dat liet ons toe de punten van discussie open te trekken en complementaire visies te laten ontstaan. Tegelijk konden we bepaalde thema’s met veel diepgang aanpakken.

 

Een strategie van een grote organisatie als Boerenbond kan maar landen als hij gestoeld is op een degelijk intern én extern traject. De keuze voor een traject met surveys en fysieke samenkomsten met uiteenlopende stakeholdergroepen, was dan ook evident

Jonas Kiesekoms, Head of Communication bij Pantarein
Nog veel toekomst voor landbouw in Vlaanderen

De input uit de bevraging dient nu als basis om vernieuwde beleidsprioriteiten en doelstellingen voor de sector vast te leggen. Daar gaat Boerenbond de komende maanden concreet mee aan de slag in een uitgestippeld traject. Het startschot is alvast gegeven met een inspiratiedag voor de Boerenbond-bestuursleden. Een hele dag lang stonden de bevraging uit het voorjaar en de toekomst van de sector centraal. Wij presenteerden er de belangrijkste resultaten uit de bevraging, naast andere sprekers die hun kijk op de toekomst deelden.

 

De strategische oefening zal uitmonden in een roadmap met beleidsprioriteiten en doelstellingen op organisatieniveau. In 2024 volgt dan Boerenbonds eerste ‘Verslag aan de samenleving’.

We wilden onze bestuursvernieuwing baseren op een strategische oefening rond de uitdagingen voor de Vlaamse land- en tuinbouw. Via de brede bevraging van Pantarein konden we onze eigen blik overstijgen en andere stemmen meetrekken in onze beleidsvorming

Pieter Verhelst, lid hoofdbestuur Boerenbond