insights

COP27: wel schadefonds, geen inperking fossiele brandstoffen

#nieuws en trends  •  21/11/2022  •  Tine Steens & Koenraad Coel

Anderhalve dag later dan gepland, kwam er dan toch een slotverklaring van de VN-klimaattop in het Egyptische Sharm-el-Sheikh. COP27 klopt af op een bevestiging van de doelstelling om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 °C. Dat is een herhaling van COP26 in Glasgow, waardoor een gevoel van algemene teleurstelling overheerst.

Toch vallen er ook lichtpuntjes te bespeuren. Voor het eerst kwam er een akkoord over een fonds voor verlies en schade als steun voor de meest kwetsbare landen. Ook Braziliaans president Lula uitte zich als beschermheer van niet alleen het Braziliaanse regenwoud, ook van de grootste bosgebieden wereldwijd. Meer belangrijke conclusies over COP27 vatten we hieronder voor je samen.

Financiële steun voor de meest kwetsbare landen

Het loss and damage fund had veel voeten in de aarde. Het idee achter dit fonds is dat de landen die nu al de meeste schade ondervinden door klimaatverandering, niet verantwoordelijk zijn voor de opwarming van de aarde. Het is dus de morele plicht van de historisch vervuilende landen om steun te bieden aan de landen die buiten hun toedoen om de meest verwoestende impact ondervinden.

 

De VS is van mening dat dit fonds de deur opent voor schadeclaims en wettelijke verantwoordelijkheid voor historische uitstoot van broeikasgassen. China en India stellen dat ze geen historische vervuiler zijn, maar hebben vandaag de dag wel een grote bijdrage aan de wereldwijde CO2-uitstoot. Uiteindelijk schaarden de EU en de VS zich achter het fonds, maar sluitende stappen zijn er nog niet genomen. Voorlopig ligt er enkel een roadmap voor het beantwoorden van vragen zoals ‘Wie beheert het fonds?’, ‘Hoe wordt het geld verdeeld?’ en ‘Wie kan er aanspraak maken op financiële steun?’

Nieuwe wind in Brazilië

Braziliaanse president Lula da Silva gaat voluit voor de strijd tegen klimaatverandering. Hij kondigde aan de ontbossing in eigen land tegen te gaan, een sterk contrast met voorganger Bolsonaro. Bovendien gaat Lula partnerschappen aan met Congo en Indonesië voor het behoud van bebossing. Deze drie landen samen zijn qua wereldoppervlak verantwoordelijk voor de helft van de oerwouden. Tot slot heeft Lula aangeboden om de COP30-klimaattop te organiseren.

Fossiele brandstoffen minder ingeperkt dan gehoopt

Het slotakkoord van de COP26 in Glasgow vorig jaar focuste vooral op de grens van 1,5 °C wereldwijde opwarming van de aarde. Deelnemende landen kregen als opdracht hun nationale klimaatdoelen bij te stellen maar slechts een fractie van de VN-leden heeft dat ook daadwerkelijk gedaan. Anderzijds waren er ongezien veel fossiele brandstof lobbyisten aanwezig op de klimaatconferentie. Het kostte al veel moeite om de bovengrens van 1,5 °C te behouden. Algemeen heerst het gevoel dat sterkere engagementen voor deze doelstelling ten prooi zijn gevallen aan het fonds voor verlies en schade. Nochtans zijn die nationale commitments wel levensnoodzakelijk om de opwarming onder controle te krijgen.

Strijd tegen methaan

Methaan is een broeikasgas dat nog vele malen krachtiger is dan CO2. Om de uitstoot te beperken, hebben de VN een wereldwijd detectiesysteem aangekondigd. Het Methane Alert and Response System (Mars) detecteert lekken en brengt de betrokken partijen op de hoogte. Verdere opvolging van de lekken is zo verzekerd. Ondertussen hebben 150 naties de Global Methane Pledge – opgericht tijdens COP26 – onderschreven, een toezegging om tegen 2030 30% minder methaan uit te stoten. China sluit zich hier niet bij aan, maar zal in de nabije toekomst voor het eerst een nationaal plan publiceren om de uitstoot van methaan te reduceren.

Waterprojecten in 100 Afrikaanse steden

Het World Resources Institute (WRI) heeft in samenwerking met andere partners het African Cities Water Adaptation Fund (ACWA Fund) opgericht. Het doel van dit fonds is 5 miljard dollar en technologische kennis ter beschikking te stellen voor waterprojecten in 100 Afrikaanse steden tegen 2032.

 

Bron: Knack, Reuters, IPS, edie.net

Wil je je niet laten ontmoedigen en zelf met je bedrijf een deel van de oplossing zijn door voorsprong te nemen met een eigen klimaatplan? Contacteer ons via mail@pantarein.be of vraag naar een van onze consultants op 016 60 11 17.

Gerelateerde artikels

Wat je moet weten over Groene Zwanen
Wat je moet weten over Groene Zwanen
#visie en analyse  •  30/08/2020
Duurzame impact: hoe je collega's mee in het bad nemen?
Eerste hulp bij schrijven: van een complex rapport naar heerlijk heldere content