insights

De key takeaways uit ons inspiratie-event

#CSRD  •  24/11/2022  •  Tine Steens

Op 22 november vond ons inspiratie-event over duurzaamheidsrapportering en de nieuwe regelgeving plaats. Een 100-tal sustainability professionals zakten af naar De Hoorn in Leuven om hun licht op te steken over de CSRD en hoe ze die kunnen uitrollen in hun bedrijf.

Waarom kwamen deze sustainability managers in groten getale opdraven? We kunnen er niet meer omheen. De impact van klimaatverandering die we nu al ondervinden, wordt steeds groter. We kunnen acties niet langer uitstellen om de doelstelling van Europa voor 2050 te halen.

 

Wat je vooral moet onthouden van ons inspiratie-event? We lijsten 7 key takeaways voor je op die je niet alleen in het groot op je prikbord moet hangen. Ga er vooral zelf mee aan de slag en schreeuw het van de daken!

 

1. Het moet nú gebeuren

 

Sinds decennia zijn we met z’n allen de grenzen van onze planeet danig aan het overschrijden. De impact voor de mensheid, maar ook voor de economie is immens. Overstromingen, orkanen, bosbranden, waterschaarste … zorgen voor mislukte oogsten, schade aan infrastructuur en brengen de veiligheid en gezondheid van medewerkers in het gedrang. Tegelijk kijken bedrijven tegen een hele reeks transitierisico’s aan: strengere klimaatwetgeving, marktdisruptie, technologische risico’s en stijgende CO2-prijzen. Bedrijven die geen deel van de oplossing zijn, zullen onvermijdelijk reputatieschade oplopen en dreigen op termijn zelfs zichzelf uit de markt te prijzen.

 

2. Het is nog niet te laat

 

Er is ook positief nieuws: het is nog niet te laat om het tij te keren. Zo toont de ‘Roadmap for a carbon-free future’ van de VN (2020) aan dat we door de grootschalige toepassing van bestaande technologieën zoals energie-efficiëntie, zonne- en windenergie en isolatie van woningen al heel ver komen. Met de oplossingen die vandaag al klaarliggen, kunnen we jaarlijks 30 gigaton minder broeikasgassen uitstoten: voldoende om de opwarming tegen 2030 alvast met 1,5°C te beperken. Na 2030 zijn wel nieuwe innovaties nodig, zoals batterijopslag en groene waterstof, maar we hebben nog wat tijd om die technologieën verder te ontwikkelen.

 

3. Alle bedrijven moeten mee

 

Met de Green Deal wil Europa in 2050 klimaatneutraal zijn. Recent keurde het Europees Parlement de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) goed. Die richtlijn verplicht grote bedrijven om vanaf 2025 jaarlijks te rapporteren over hun impact op mens en planeet. Een duurzaamheidsrapport is aan de ene kant een terugblik op de prestaties van het voorbije jaar. Aan de andere kant verplicht de richtlijn bedrijven ook om naar de toekomst te kijken: in de nieuwe duurzaamheidsrapporten wil Europa dus ook roadmaps en actie- en transitieplannen terugvinden. De European Sustainability Reporting Standards (ESRS) dienen daarbij als technische leidraad.

 

Bedrijven die met rapportering aan de slag gaan, zullen ook in aanraking komen met de EU Taxonomy, die de gemeenschappelijke taal voor duurzame activiteiten vastlegt. En ook de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDD) komt eraan: die richtlijn bepaalt wat bedrijven moeten doen om negatieve impacts op mens en planeet te voorkomen in hun activiteiten en doorheen de supply chain. Beide richtlijnen brengen eigen rapporteringsverplichtingen met zich mee die ook onderdeel uitmaken van de CSRD.

 

Door de CSRD staan financiële rapportering en duurzaamheids­rapportering eindelijk op gelijke voet

- Mathieu Neirinck, Program Manager Sustainability Belgium bij KBC

4. Geen duurzaamheidsrapport zonder geïmplementeerde strategie

 

Rapportering is veel meer dan het uitbrengen van een verslag. Het is onderdeel van een geïntegreerd ESG-traject, dat zijn grondslag moet vinden in de fundamenten van je onderneming. Het begint allemaal met een diepe analyse van waar de impacts, risico’s en opportuniteiten van je onderneming liggen. Op basis daarvan ontwikkel je je ESG-strategie, die je vervolgens stap voor stap implementeert in je business en organisatie, omzet naar actieplannen en projecten enzovoort. Over al die elementen ga je rapporteren. Je duurzaamheidsverslag is dus zowel het sluitstuk als de motor van je ESG-strategie. Jaar na jaar bouw je verder aan je strategie door targets te evalueren en nieuwe ESG-projecten op te starten.

Het is belangrijk dat duurzaamheid geïntegreerd is in je bedrijfs­strategie, dat het leeft binnen de directie en raad van bestuur. Maar het is even belangrijk dat het leeft bij de medewerkers. Daarom focussen we ook sterk op interne activatie

- Aurélie Comhaire, Group Sustainability Manager bij Vandemoortele Group

Het is natuurlijk niet alleen de bedoeling om een mooi rapport te maken, vooral om echt oplossingen te creëren. Ik zou veel liever meer mooie acties zien en minder mooie rapporten

- Astrid Leyssens, Head of Sustainable Progress bij VP Capital

5. Neem je collega’s mee in het bad

 

Nu sta je voor de opdracht om heel je organisatie te betrekken in je duurzame verhaal. Een vroege buy-in van het management is essentieel. Maak duidelijk waarom duurzaamheid niet kan wachten, vraag om een duidelijke commitment en hou hen accountable tijdens het traject. Stel vervolgens een stuurgroep samen en duid een owner aan voor elke KPI. Om je strategie te laten renderen voor je business is het belangrijk om ook te investeren in opleiding (denk bijvoorbeeld aan salesmensen, aankopers …) en om alle collega’s mee in het bad te trekken door ESG-nieuws te delen via het intranet, de nieuwsbrief, sensibiliseringscampagnes enzovoort.

 

 

Voor onze leveranciers is het duidelijk tegen wanneer wij duurzame producten of diensten van hen verwachten. We gaan met hen in dialoog om waar mogelijk de nodige investeringen samen aan te gaan

- Anke Massart, Sustainability Director bij Barry Callebaut

6. Draag je verhaal uit

 

Je duurzaamheidsverhaal is te waardevol om het binnen de muren van je organisatie te houden. Ligt de strategie er, dan komt het erop aan om je verhaal breed te verkondigen. Duurzaamheid is zoveel meer dan compliant zijn met de wetgeving. Het draait allemaal om het verkrijgen van klimaatcredibiliteit: met duurzame producten, diensten en bedrijfsvoering ervoor zorgen dat je deel van de oplossing bent en dat ook aantonen aan je stakeholders. Dat bereik je door op een transparante, begrijpbare manier over je werkelijke impact te communiceren, met facts & figures, duidelijke taal, de nodige onderbouwing en aanstekelijke storytelling.

Een duurzaamheids­roadmap bestaat niet uit checkboxen, het is een werk­document dat vele jaren meegaat

- Ann Peeters, Project Leader bij Agoria

7. Stel duurzaamheidsrapportering niet uit

 

2025 is morgen. Begin dus op tijd aan je rapport, want eerst heb je nog grondige analyses en een strategische oefening voor de boeg, waar je heel wat andere spelers bij moet betrekken. Door de omvang van de CSRD-verplichtingen is het niet mogelijk om op één jaar tijd compliant te zijn. Het is verstandiger om dit project terdege en stap voor stap aan te pakken. Een CSRD-gap-analyse is een nodige eerste stap.

Klaar om de daad bij het woord te voegen? Wij helpen je van de eerste tot de laatste letter van je duurzaamheidsverslag en met alle stappen van je duurzaamheidstraject. Contacteer ons via mail@pantarein.be.

 

Gerelateerde artikels

Vijf goeie redenen om een duurzaamheidsverslag te publiceren
Vijf goeie redenen om een duurzaamheidsverslag te publiceren
#duurzaamheidscommunicatie  •  30/07/2020
COP27: wel schadefonds, geen inperking fossiele brandstoffen
Wat moet je weten over de nieuwe Europese rapporterings­standaarden?