05 sep 2023
Finale rapporteringsstandaarden bekend
De Europese Commissie heeft op maandag 31 juli de finale teksten van de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) vastgesteld. De finale standaarden komen geen dag te vroeg, want de eerste groep CSRD-plichtige ondernemingen moet vanaf boekjaar 2024 al compliant zijn.
05 sep 2023
Stilaan meer duidelijkheid over de verplichte audit van het duurzaamheidsverslag
Bedrijven die onder de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) vallen, zullen niet alleen een compliant rapport moeten opstellen, maar dat vervolgens ook laten auditen. De audits omvatten een onafhankelijke beoordeling of de beweringen in het duurzaamheidsrapport gebaseerd zijn op feiten en vaststaande normen.
30 jun 2023
Outlook najaar 2023: wat beslist Europa de komende maanden op het vlak van ESG en duurzaamheids­rapportering?
Welke updates kun je de komende maanden verwachten op Europees duurzaamheidsvlak?
25 mei 2023
Wat moet je weten over de Green Claims Directive?
De Green Claims Directive moet een einde maken aan misleidende milieuclaims en -labels voor consumentenproducten. Wat houdt deze richtlijn in voor je bedrijf en hoe bereid je je erop voor?
25 mei 2023
ESRS 1 en 2: de algemene rapporteringsstandaarden die iedereen moet kennen
De ESRS vormen een handleiding bij de nieuwe rapporteringsverplichting. Zoom mee in op de twee transversale standaarden: ESRS 1 en 2.
27 apr 2023
Uitgelegd: de nieuwe CSRD-richtlijn
Europa lanceert de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en verandert zo de duurzaamheids­verslaggeving zoals we ze kennen ingrijpend.
01 mrt 2023
Zorg voor de biodiversiteit wordt ook voor bedrijven cruciaal
CSRD-plichtige bedrijven moeten binnenkort rapporteren over hun impacts, risico’s en opportuniteiten gelinkt aan biodiversiteit en ecosystemen, als biodiversiteit voor hen relevant is.
07 feb 2023
Uitgelegd: de EU-taxonomie
Wat is een duurzame economische activiteit en wat niet? De EU-taxonomie brengt helderheid.

Onze inzichten over duurzaamheidscommunicatie rechtstreeks ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!