Duurzame strategie &
klimaat­roadmap

De wereld beter maken voor jezelf en voor anderen: om future­proof te worden komt het erop aan om ESG-waarden (environmental, social en governance) in je bedrijfs­strategie op te nemen. Wil je het momentum grijpen om je bedrijf te verduurzamen, meer impact te krijgen en je organisatie klaar te stomen voor de toekomst? Wij helpen je om een onderscheidende visie en een authentieke duurzaamheids­strategie op papier te zetten.

1.
Analyse

We vertrekken van wat je bedrijf vandaag al doet rond duurzaamheid en welke toekomst­plannen jullie hebben. We analyseren trends in de sector en evoluties in jullie bedrijfs­context (wetgeving, erkenningen …). We nemen sector­genoten, klanten en leveranciers onder de loep en bevragen jullie stake­holders.

2.
Focus

Samen met het management van je organisatie zoeken we uit welke positie jullie innemen binnen jullie sector en waar jullie duurzame ambities liggen. Willen jullie een front­runner zijn, ambiëren jullie een kop­positie in het peloton of zijn jullie bezig aan een inhaal­beweging? We bepalen op welke domeinen jullie het grootste verschil kunnen maken: klimaat, grond­stoffen, transport, eerlijke handel, welzijn, diversiteit, goed bestuur …

We stellen ambities voor die focus­domeinen op en leggen samen met jullie de concrete engagementen, mijlpalen en targets vast. Telkens gaan we na hoe elk onderdeel van jullie strategie bijdraagt aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.

3.
Duurzame storyline

Je duurzame bedrijfs­strategie kan pas impact hebben als je ze ook op een engagerende en aanstekelijke manier weet uit te dragen. Daarvoor heeft je organisatie een eigen sustainability narrative of onderscheidende duurzame story nodig. Wij bundelen bovenstaande strategische bouw­stenen in één heldere, onderscheidende strategie­tekst, die we ook visueel uitwerken in een sprekend raamwerk.

Dat geheel, jullie eigen duurzame storyline of narratief, maakt tastbaar hoe jullie organisatie de levens van mensen en de planeet wil verbeteren. Die duurzame story is een voorwaarde om rond je bedrijf, project of programma te kunnen connecteren met al wie voor jou belangrijk is.

Hij vormt de basis voor alle volgende stappen:

  • opvolgen van de duurzame strategie
  • interne activering
  • externe communicatie
  • rapportering

Waarmee kunnen
we je helpen?

  • Workshops om de duurzaamheids­ambities en -visie scherp te krijgen binnen je organisatie
  • Formulering van een purpose of duurzame missie
  • Opbouw van je duurzaamheids­strategie aan de hand van focus­domeinen, ambities, targets, mijlpalen en KPI’s
  • Integratie van de SDG’s in je bedrijfs­strategie
  • Opstellen van een duurzaam narratief (strategische copy­writing, visualisering en branding)